Online адвокат

Представяне

Адвокатска кантора "Тинчев & Партньори" е създадена с цел да предостави своевременна качествена правна защита и съдействие на своите местни и чуждестранни клиенти в различните сфери на обществено-икономическия живот в страната и чужбина. 
Като кантора с натрупан повече от 25 г. теоритичен и практичен опит е специализирана в:

Водещото начало за кантората е, че знанията и уменията могат и трябва постоянно да бъдат надграждани. Използвайки последните и международен опит адвокатска кантора "Тинчев & Партньори" притежава необходимата ефикасност и експертиза за предоставяне на съвременни качествени правни и административни услуги. 

Не защото нещата са трудни -НЕ СЕ ОСМЕЛЯВАМЕ, а защото НЕ СЕ ОСМЕЛЯВАМЕ - те са трудни.   Сенека

Нашата мисия е Вашият успех

Повече >