Online адвокат

Представяне

Адвокатска кантора "Тинчев & Партньори" е създадена с цел да предостави своевременна качествена правна защита и съдействие на своите местни и чуждестранни клиенти в различните сфери на обществено-икономическия живот в страната и чужбина.ѣ 
Като кантора с натрупан повече от 25 г. теоритичен и практичен опит е специализирана в:

 • Наказателно правна защита;
 • Търговски съдебни спорове;
 • Имоти и сдѣлки с тях;
 • Договорно право;
 • Защита от дискриминация;
 • Административно право и разрешения;
 • Дела по закона за административните нарушения; 
 • Трудово право;
 • Дела за пенсионно, здравно и социалноосигуряване; 
 • Семейно и наследствено;
 • Емиграционно право.

Водещото начало за кантората е, че знанията и уменията могат и трябва постоянно да бъдат надграждани. Използвайки последните и международен опит адвокатска кантора Тинчев & П притежава необходимата ефикасност и експертиза за предоставяне на съвременни качествени правни и административни услуги.

Нашата мисия е Вашият успех

Повече >