Online адвокат

Представяне

Адвокатска кантора "Тинчев & Партньори" е създадена с цел да предостави качествена правна защита и съдействие на своите местни и чуждестранни клиенти в различните сфери на обществено-икономическия живот в страната и чужбина. 
Като кантора с натрупан повече от 25 г. теоритичен и практичен опит е специализирана в:

  • Наказателно правна защита;
  • Търговски съдебни спорове;
  • Имоти и сдеки с тях;
  • Договорно право;
  • Защита от дискриминация;
  • Административно право и разрешения;
  • Трудово и осигурително право;
  • Семейно и наследствено;
  • Емиграционно право.

Водещото начало за кантората е, че знанията и уменията могат и трябва постоянно да бъдат надграждани. Използвайки натрупаните знания, умения и международен опит адвокатска кантора Тинчев притежава необходимата ефикасност и експертиза за предоставяне на съвременни качествени правни и административни услуги.

Нашата мисия е Вашия успех

Повече >