Online адвокат

Публикации

Обследване на тежки пътни произшествия

19 Aug 2019

Новата регулацията се отнася до тежките пътнотранспортни произшествия (ПТП), допуснати от водачи, придобили ...

Повече >

Хулиганството - умишлено престъпление

06 Aug 2019

Съдебната практика е категорична, че за да се осъществи съставът на престъплението хулиганство, е ...

Повече >

Поделяем ли е поземлен имот, който попада в границите на общ устройствен план?

05 Aug 2019

Върховните ни съдии припомнят, че в чл. 72 от Закона на наследството и в чл. 200 от Закона за устройствона ...

Повече >

Особености в сферата на отчуждаване на НИ

03 Aug 2019

Когато не са платени обезщетения и не е проведена докрай процедурата по отчуждаване на недвижим имот за ...

Повече >

Отговорности на общината за вреди при лед и сняг

02 Aug 2019

Върховният касационен съд даде отговор на материалноправния въпрос по приложението на чл. 49 от Закона за ...

Повече >

Строежи в режим на търпимост

12 Jul 2019

Съгласно §16 на Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията строежи, изградени до 7 април ...

Повече >

Реабилитацията по Наказателния кодекс

11 Jul 2019

Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще негативните му последици, освен ако законът изрично ...

Повече >

Родителските права

10 Jul 2019

Това е един доста често срещан и наболял въпрос в днешно време.  Въпросът за упражняване на родителските ...

Повече >

Предсрочна изискуемост на кредит

09 Jul 2019

Въпросът: Надлежното уведомяване от страна на кредитора за настъпване на предсрочна изискуемост на ...

Повече >

Относно комуникирането с монополистите

22 Jun 2019

Уведомление по чл. 47 ГПК и последващите действия от Ваша страна. С него се известява, че съдебните книжа, са ...

Повече >