Online адвокат

Публикации

Строежът е незаконен. Защо?

22 May 2020

Законодателството предвижда редица изисквания, правила и норми за построяването на една сграда или друг вид ...

Повече >

Заповедите по закона за устройство на територията трябва да са съобразени с конкретния случай

19 May 2020

По дело на Върховния административен съд е установено, че две физически лица са съсобственици на двете ...

Повече >

Адвокатска защита при неспазване на противоепидемичните мерки

20 Apr 2020

Имайки предвид зачестилите случаи на връчени наказателни постановления за нарушаване на ...

Повече >

Без маска – глоба 

12 Apr 2020

Съгласно чл.209а  (влязъл в сила 09 април 2020г.) от Закона за здравето/ЗЗ/, всяко физическо лице което наруши или ...

Повече >

Коронавирус COVID-19 и търговските сделки

30 Mar 2020

Във връзка с мерките, предприемани в световен мащаб за ограничение на последствията от коронавирус COVID-19, ...

Повече >

Нотариалната дейност по време на извънредното положение в България

23 Mar 2020

Въпросът дали нотариусите трябва да работят по време на извънредното положение предизвика много спорове в ...

Повече >

Липса на дейност и годишни финансови отчети

21 Mar 2020

Обявяването на годишен финансов отчет /ГФО/ в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ...

Повече >

Парламента въвежда законодателни изменения във връзка с извънредното положение

15 Mar 2020

В извънредния 23-ти брой на Държавен вестник от събота, 14 март 2020 г., са обнародвани два нормативни акта с ранг ...

Повече >

Банка в несъстоятелност не е страна по дело за прихващания

07 Mar 2020

В производството по предявени искове по чл. 59, ал. 3 и 5 от закона за банковата несъстоятелност  надлежни ...

Повече >

От кой момент се счита за открито дисциплинарното нарушение по специалните закони?

06 Mar 2020

Съгласно чл. 195, ал. 1 от закона за министерството на вътрешните работи дисциплинарното наказание за тежко ...

Повече >