Online адвокат

Публикации

Oбезщетяване на собственици на имоти в случаите, когато възстановяването на собствеността е невъзможно

11 Feb 2019

Обезщетяването срещу отчужден недвижим имот трябва да стане по правило с равностоен имот. Това е принципът ...

Повече >

Участието на свидетелите в досъдебното производство или пред съда

21 Jan 2019

Свидетелят е изключително важен участник в наказателното производство както по дела от общ характер, така и ...

Повече >

Отлагане на съдебно дело поради заболяване

19 Jan 2019

За да ограничи негативното  и бавещо се съдопроизводството, което беше доскоро доста актуално в областта ...

Повече >

Пострадал при трудова злополука

18 Jan 2019

Редът за установяване на трудова злополука като елемент от фактическия състав на имуществената отговорност ...

Повече >

Урегулиране на отношенията при използване на безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон)

08 Jan 2019

С извършените последни изменения в нормативната уредба  регулираща обществените отношения в областта ...

Повече >

Учредяване и прехвърляне на право на строеж

06 Jan 2019

Надстрояване и пристрояване на сграда - етажна собственост, се разрешава въз основа на договор за учредяване ...

Повече >

Дискриминация по признак лично положение

28 Dec 2018

Върховните ни съдии установяват, че за да е налице нарушение на Закона за защита от дискриминация е ...

Повече >

Отмяна на решение на КЕВР

16 Dec 2018

Съгласно трайно установената ни съдебна пракъика може да бъде направен извода, че постановеното от ...

Повече >

Относно разноските в изпълнителното производство

15 Dec 2018

Изпълнителният процес е съвкупност от изпълнителни действия, като за всяко едно се дължи законоустановена ...

Повече >

Особенности в пълномощните за имоти

30 Nov 2018

Съгласно практиката на ВКС с ТР 5 /2014 от 12.12.2016 г. на ОСГТК на ВКС се дава задължителни указания по тълкуването ...

Повече >