Online адвокат

Публикации

Управител на търговско дружество и осигуряване

20 Jun 2019

Състав на Върховния административен съд припомня, че осигурено лице е физическо лице, което извършва ...

Повече >

Завещание. Особенности

10 Jun 2019

Завещанието е едностранен формален акт, съдържащ личното волеизявление на едно лице, наречено завещател. С ...

Повече >

Призваване по телефон. Особенности по ГПК

08 Jun 2019

Връчването по телефон на призовки и съобщения по граждански дела, в т.ч искови, охранителни и изпълнителни, е ...

Повече >

Промяна на име

05 Jun 2019

С промяната на някой закони и влизане в сила на Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) се ...

Повече >

Нов ред за взаимно признаване на наказателни присъди

01 Jun 2019

Министерският съвет предлага уредба за условията и реда за признаване и изпълнение на съдебни актове за ...

Повече >

Ипотека. Видове. Вписване.

17 May 2019

Според вида на юридическия факт, от който възниква ипотечното право, разграничаваме два вида ипотека – ...

Повече >

Правото на избор при пенсиониране

04 May 2019

До 1 януари 2023 г. едновременно с подаването на заявление за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с ...

Повече >

Връзката между извършено престъпление и наложено наказание

25 Mar 2019

Състав на ВКС постановява, че без съмнение човешката личност, живота и здравето са висши ценности, ...

Повече >

Интернет договори

24 Mar 2019

Навлизайки смело и категорично в новите предизвикателства, които ни предоставя обществено икономическия ни ...

Повече >

Преуреждане на имуществените отношения на бивши съпрузи

20 Mar 2019

След като в утвърденото от бракоразводния съд споразумение относно последиците на развода, съпрузите са ...

Повече >