Online адвокат

Публикации

Връзката между извършено престъпление и наложено наказание

25 Mar 2019

Състав на ВКС постановява, че без съмнение човешката личност, живота и здравето са висши ценности, ...

Повече >

Интернет договори

24 Mar 2019

Навлизайки смело и категорично в новите предизвикателства, които ни предоставя обществено икономическия ни ...

Повече >

Преуреждане на имуществените отношения на бивши съпрузи

20 Mar 2019

След като в утвърденото от бракоразводния съд споразумение относно последиците на развода, съпрузите са ...

Повече >

Предявяване иск за дискриминация пред съд

04 Mar 2019

Във връзка с влязлото в сила тълкувателно постановление  №1/2016 г. от 16.01.2019 г.   по тълкувателно дело № 1/ ...

Повече >

Недействителност на трудовия договор

23 Feb 2019

1. Основания за недействителност. Съгласно Кодекса на труда /КТ/ основанията за недействителност на трудовия ...

Повече >

Oбезщетяване на собственици на имоти в случаите, когато възстановяването на собствеността е невъзможно

11 Feb 2019

Обезщетяването срещу отчужден недвижим имот трябва да стане по правило с равностоен имот. Това е принципът ...

Повече >

Участието на свидетелите в досъдебното производство или пред съда

21 Jan 2019

Свидетелят е изключително важен участник в наказателното производство както по дела от общ характер, така и ...

Повече >

Отлагане на съдебно дело поради заболяване

19 Jan 2019

За да ограничи негативното  и бавещо се съдопроизводството, което беше доскоро доста актуално в областта ...

Повече >

Пострадал при трудова злополука

18 Jan 2019

Редът за установяване на трудова злополука като елемент от фактическия състав на имуществената отговорност ...

Повече >

Урегулиране на отношенията при използване на безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон)

08 Jan 2019

С извършените последни изменения в нормативната уредба  регулираща обществените отношения в областта ...

Повече >