Online адвокат

Кантора София - адвокат Ангел Тинчев

Адвокат Ангел Тинчев

Роден в гр. Плевен където и завършва средното си образование в Математическа гимназия „Гео Милев“  през 1987 г. През същата година кандидатства в училището за летци – ВВВУ “ Г. Бенковски“ в Долна Митрополия, което завършва успешно през 1992 г. със военна специалност „Администрация/Щабни ВВС“ и гражданска специалност „Инженер по електронно-изчислителна техника“. В последствие завършва пълния курс на обучение по специалността „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив и обучението за юристи/адвокати по програма „MLDP“ в Defense Institute of International Legal Studies към Naval Command college в Ню Порт Род Айлънд, САЩ. Повишаването на езиковата си подготовка доразвива в САЩ чрез езиково обучение за юристи/адвокати в Сан Антонио, Тексас. Преминава и специализираното обучение по френски език. Завършва обучение по правните аспекти на превенцията и защитата от хакерски атаки и Киберсигурност. 

Заема редица длъжности свързани със зашитата на правата и законните интереси на българските граждани, като преди да се впише в Софийската адвокатска колегия, последователно заема длъжностите на „юрисконсулт“ на „Човешките ресурси“ и „Главен юрисконсулт“ на Военновъздушните сили на РБ, която е последната заемана от него длъжност преди заемането на длъжността „адвокат“ в Софийската адвокатска колегия (САК). Вписан е в Националния регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ, воден от Националното бюро за правна помощ (НБПП). 

Адв. Ангел Тинчев притежава следните допълнителни обучения и квалификации: Курс по набиране, управление и освобождаване на човешките ресурси; Курс за усъвършенстване – „Международно право“ – САЩ;  Курсове за квалификация „Организиране и възлагане на обществени поръчки“; Курсове по международно хуманитарно и оперативно право и многобройните курсове и семинари в различните аспекти на правото организирани от Софийската адвокатска колегия.

Владее и ползва: английски, френски и руски език.

Основните насоки за развитие на дейността на канторите на адвокат Тинчев са в посоката на все по-пълното и качествено административно и правно обслужване на юридически и физически лица във всички аспекти на социално – икономическия живот в РБългария и ЕС.


Кантора Ст. Загора - адвокат Станимир Стойчев

Адвокат Станимир Стойчев

Роден в град Хасково през 1974 г. Завършва средното си образование в град Стара Загора. 

Завършени степени на образование:  

Колеж по журналистика, висше образование – две със степен бакалавър в СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и трето - магистър по право в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Работи в областта на правото, първоначално като юрисконсулт в местни и държавни администрации и частни фирми, а от няколко години и като адвокат в Адвокатска колегия-Стара Загора.
Вписан в Националния регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ, воден от Националното бюро за правна помощ (НБПП).

Основни области на дейност: административно право, гражданско процесуално право, трудово, облигационно, търговско, имиграционно, вещно, данъчно, наследствено и семейно право, обществени поръчки, изпълнителни и нотариални производства, производства по реда на Закона за устройство на територията, Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Изборния кодекс, Закона за здравето, искови производства за обезщетения по ЗОДОВ и т.н.

Владее и ползва английски и руски език.

                                             За идните дни: Нашата мисия е Вашия успех.