Online адвокат

Употреба на алкохол и шофиране – решаване на проблема

28 Aug 2018

Относно зачестилите случай на допуснато подценяване на факти и обстоятелства от страна на голяма част от нашите сънародници, следва да имаме предвид, че с алкохола шега не бива. В този смисъл, най-често „пострадали“ са водачите, които са се качили зад волана след употреба на алкохол. Мислейки си, че една две чаши бира няма да се отразят, не един водач е сядал зад волана, но когато бъде спрян и проверен от органите на МВР, резултатите са отчитали доста над очакваното. Специфичното на това производство е, че обикновено доказателствата са безспорни и след внасянето на обвинението от страна на прокуратурата, изхода е повече от предвидим – присъда ще има.

Ето защо, базирайки се на действащата нормативна уредба, в такива случаи най-добрия изход за обвиняемия е решаване на делото със споразумение между защитника и прокурора. Наказанието, което предвижда чл. 343б от НК е следното: “Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.” Към това следва да се прибави и лишаване от право да се управлява МПС, съобразно разпоредбата на чл. 343г от НК. В тези случай не е приложима разпоредбата на чл. 78а, а именно освобождаване то наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Така най-благоприятния изход за дееца е решаване на делото със споразумение. При определяне на параметрите на споразумение, защитника и прокурора обсъждат смекчаващите вината обстоятелства, които водят до определяне на наказание под най-ниския предел (в случая под 1 година). Ако обвиняемият не е бил осъждан, това ще доведе и до отлагане на изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода”. Срока, за който може да бъде отложено то е от 3 до 5 години.

Особеното е, че не можете да решите проблема си със споразумение с прокурора, ако не сте упълномощил защитник /адвокат/, т.е не се представлявате от специалист в това приложно поле.