Online адвокат

Представяне

Д-р Константин Стоилов, един от създателите на първия „Закон за адвокатите“ в България през 1888 година, заявява, че за адвокатите:“...се изискват първо нравствени качества, после умствени. Нравствени, защото на адвоката се поверяват именията и честта на хората, от тях зависи тяхното спасяване или опростяване, наконец – на него се поверяват такива тайни, които ако е нечестен, може да повреди на своите клиенти и на обществото, а тъй също и на съдилището“.

Имайки предвид изложеното и най-вече факта, че в съвременните ни отношения редица човешки ценности са застрашени от изчезване или принизяване, адвокатска кантора "Тинчев и Партньори"  осъществява своята дейност с цел предоставяне на съвременна, адаптивна и качествена правна защита и съдействие на своите местни и чуждестранни клиенти в различните сфери на обществено-икономическия живот. 
На базата на създадените в настоящия момент специфични условия, като кантора с натрупан професионален /теоритичен и практичен/ опит същата се специализира, както следва:

Водещото начало за кантората е, че знанията и уменията могат и трябва постоянно да бъдат надграждани и усъвършенствани. Използвайки последните, международен опит и развитието на технологиите адвокатска кантора "Тинчев и Партньори" притежава необходимата експертиза за предоставяне на своевременни качествени адвокатски услуги. 

Кантората осигурява денонощно правно обслужване при задържане и за пострадали от домашно насилие и сексуални престъпления.

Молим да ни извините за създаденото неудобство в случай, че телефоните ни са заети като при възможност бихме желали да Ви помолим да използвате и другите средства за комуникиране: Viber, on-line адвокат, Messenger и др. 

"Не защото нещата са трудни -НЕ СЕ ОСМЕЛЯВАМЕ, а защото НЕ СЕ ОСМЕЛЯВАМЕ - те са трудни"   Сенека

За идните дни...

Повече >