Online адвокат

Уволнение и възстановяване на работа и свързаните с тях обезщетения

Процесуално представителство в областта на възникването, съществуването и прекратяването на служебните правоотношения при уволнение по Закона за държавния служител,  Закона за отбраната и ВС на РБ , Закона за МВР и др. специални закони свързани със сигурността и отбраната на страната. Защита пред Съд за възстановяването на работа и получаване на дължимите обезщетения. Оспорване по  съдебен ред на актовете на ръководителите на специaлизираните административни организационни единици във връзка с управлението на човешките ресурси.