Online адвокат

1. Не сте задължени да отговаряте на въпроси.
Тази информация може да ви бъде много полезна в качеството Ви на свидетел. Според чл. 121, ал. 1 от НПК " Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство". Като за този факт съществува и съдебна практика/Решение № 59 от 17.02.2012 г. по нак. д. № 100 / 2012 г. на Върховен касационен съд./
Също така можете да бъдете арестуван само в качеството на обвиняем или заподозрян, не може това да се случи в качеството на свидетел. 


2. Лъжесвидетелстването не се наказва ако сте в качество на обвиняем или заподозрян. Не нужно да се уличавате в престъпление. 
Българският съд е категоричен по този въпрос./ Решение № 284 от 20.VI.1979 г. по н. д. № 269/79 г., I н. о. ВКС/ .


3. Не се влиза в затвора въз основа на самопризнания, тези твърдения трябва да бъдат доказани от полицията. Така съдбна практика: Решение № 4 от 17.I.1996 г. по н. д. № 771 / 95 г., II н. о., докладчик съдията Румен Ненков./ Това правило е ясно.

4. Можете да не отговаряте на въпроси, които не са конкретно и ясно зададени. Задължения на разследващите е да задават въпросите по ясен и разбираем начин, а не от сорта на "Какво знаеш за онази работа?". посочено в чл. 138, ал. 5 от НПК.


5. Обиск без заповед може да се извършва само когато сте задържани, или ако има неоспорими доказателства, че укривате предмет, обект на престъпление. Тоест ако бъдете спрян за рутинна проверка на колата, полицаите нямат право да искат от Вас да отваряте багажника например без тези основания. Ако ви бъде извършен неправомерен обиск, той няма да има тежест в съда. /Решение № 164 от 22.12.2016 г. по н. д. № 590 / 2016 г. на Върховен касационен съд, 2-ро нак. отделение./