Online адвокат

Публикации

Установяване концентрацията на алкохол в кръвта при шофиране

23 Nov 2021

В съдебната ни практика трайно е възприето, че управлението на МПС след употребата на наркотични вещества ...

Повече >

Деца могат да отказват наследство

01 Nov 2021

Допустимо е да бъде направен отказ от наследство от името на малолетен наследник, респективно непълнолетен ...

Повече >

Условия да се изключи съдружник от сдружение

22 Oct 2021

Принципното положение в доктрината и съдебната практика е, че съдружник може да бъде изключен само на ...

Повече >

Спогодбата и неравноправна клауза в основния договор.

16 Sep 2021

Съгласно правната доктрина спогодбата е двустранен възмезден договор, с който страните прекратяват ...

Повече >

Защита от наказание в училище

08 Sep 2021

Макар и да не е често срещана практика и да не е популярно сред обществото, наказанието налагано на учениците ...

Повече >

Времевия диапазон на правото на изкупуване на идеална част от съсобствен имот, продадена с предварителен договор?

18 Jul 2021

Правото на изкупуване се поражда при наличието следните предпоставки: 1. да е налице обикновена дялова ...

Повече >

Изменение на трудовото правоотношение. Форма. Ползване на платения отпуск. 

24 May 2021

По време на съществуване на трудовото правоотношение могат да настъпят промени, чиито последици дават ...

Повече >

Изисквания на работодателя за образование не са основание за уволнение

31 Mar 2021

Основанието по чл.328, ал.1, т.6 от Кодекса на труда, за прекратяване на трудовия договор представлява нов ...

Повече >

Правен режим на биткойна

19 Mar 2021

През последните години по света и у нас голяма популярност придоби така наречената криптовалута „ ...

Повече >

Възмездяване на наследника със запазена част.

17 Feb 2021

В правната теория и съдебната практика, няма спор, че с думата имоти в чл. 31 от Закона за наследството  „За ...

Повече >