Online адвокат

Публикации

Изисквания на работодателя за образование не са основание за уволнение

31 Mar 2021

Основанието по чл.328, ал.1, т.6 от Кодекса на труда, за прекратяване на трудовия договор представлява нов ...

Повече >

Правен режим на биткойна

19 Mar 2021

През последните години по света и у нас голяма популярност придоби така наречената криптовалута „ ...

Повече >

Възмездяване на наследника със запазена част.

17 Feb 2021

В правната теория и съдебната практика, няма спор, че с думата имоти в чл. 31 от Закона за наследството  „За ...

Повече >

Относно упражняването на родителските права след развода

25 Jan 2021

Съгласно семейния кодекс при развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и ...

Повече >

Иск за бащинство – специфики

03 Jan 2021

Дългогодишна фактическа раздяла между съпрузи, но без официален развод – ситуация, която често в практиката ...

Повече >

Лекарска грешка в случай на КОВИД -19

01 Jan 2021

Когато става дума за медицинска дейност най-важното е, че тя е регулирана професионална дейност и ...

Повече >

Надлежно упълномощеният адвокат и производството по развод по взаимно съгласие

15 Dec 2020

Съгласно чл. 330, ал. 1 ГПК, при искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебно ...

Повече >

Еднакъв режим за обжалване на актовете при изпълнение на наказания

13 Dec 2020

Осъдените, както и задържаните под стража лица, не могат да бъдат подлагани на изтезания, на жестоко или ...

Повече >

Неприлагане на уличната регулация. Особенности

12 Dec 2020

Урегулирането на недвижимите имоти е често срещан юридически факт, вследствие на който се променят ...

Повече >

Промяна на граница между два съседни поземлени имота при "доброволна регулация".

21 Nov 2020

Промяната на граница между два съседни поземлени имота по взаимно съгласие на собствениците в урегулирана с ...

Повече >