Online адвокат

Публикации

Изкупуване на идеална част при съсобственост

14 Sep 2022

Прилага се само в случаите на  продажбата на дял от съсобствен недвижим имот, когато едно лице, което има ...

Повече >

Относно постановленията на ЧСИ за възлагане на недвижими имоти и тяхната отмяна

30 Aug 2022

Публичната продан на недвижим имот е деривативен способ за придобиване правото на собственост /чл. 496 ГПК/. ...

Повече >

Относно възможностите ни да  можем да обжалваме договор за строителство над 5000 лв. пред последната съдебна инстанция – Върховния касационен съд.

31 Jul 2022

Посочената възможност произлиза от приетото от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ...

Повече >

Особености при определяне на размера на обезщетение за неимуществените вреди при пътнотранспортни произшествия?

28 May 2022

Според трайната и непротиворечива практика у нас , че справедливият размер на обезвреда в тази хипотеза ...

Повече >

Предпоставките за изменение на обвинението

25 Apr 2022

Изменение е допустимо, само когато новите обстоятелства не са били известни на органа на досъдебното ...

Повече >

Относно липсата на преклузия за доказателства пред въззивния съд

20 Apr 2022

При решаването на спора относно упражняването на родителските права върху ненавършилите пълнолетие деца ...

Повече >

Оспорване на бащинство

12 Mar 2022

Според чл.61 от Семейния кодекс съпругът на майката се счита за баща на детето, родено през време на брака или ...

Повече >

ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

07 Jan 2022

Във връзка със зачестилите случаи на правна защита и съдействие от страна на кантората на граждани ...

Повече >

Уволнение на пенсионери по чл. 69 КСО

05 Jan 2022

Във връзка със зачестилите запитвания към кантората относно възможността за прекратяване на служебното ...

Повече >

Установяване концентрацията на алкохол в кръвта при шофиране

23 Nov 2021

В съдебната ни практика трайно е възприето, че управлението на МПС след употребата на наркотични вещества ...

Повече >