Online адвокат

Публикации

Промяна на граница между два съседни поземлени имота при "доброволна регулация".

21 Nov 2020

Промяната на граница между два съседни поземлени имота по взаимно съгласие на собствениците в урегулирана с ...

Повече >

Oтносно собствеността на нова постройка при няколко собственици на земята

13 Nov 2020

Разглежда се следния въпрос: Чия собственост става новопостроена постройка в съсобствено на няколко лица ...

Повече >

Обезщетение за вреди и Агенция по вписванията

08 Oct 2020

Кантората се натъкна на интересен случай, при който имаме вписване на обстоятелства, за които клиентът ...

Повече >

Неучастие на лице в организирана престъпна група/ОПГ/.

08 Sep 2020

В принципен план, за да се приеме за доказано, че дадено лице е не е участвало в организирана престъпна ...

Повече >

Отказ от наследство

11 Aug 2020

Наследството е съвкупност от имуществени права и задължения, които едно лице притежава към момента на ...

Повече >

Длъжник - отпадане по давност задължения по стари изпълнителни дела.

09 Aug 2020

В случаите, когато изпълнителното дело е достатъчно старо, може да се окаже, че дълговете, за събирането, на ...

Повече >

Особености при спор за родителски права

08 Aug 2020

Може ли съдът при спор относно упражняването на родителски права да игнорира някои от приложимите съгласно ...

Повече >

Защита в случаите на полицейско насилие

07 Aug 2020

Полицейското насилие в България е нашумял проблем в България от години. За това говорят редица изследвания, ...

Повече >

Въвод във владение. Особености.

01 Aug 2020

Въвеждането във владение или т.нар"Въвод"е изпълнителен способ за принудително отнемане и предаване на ...

Повече >

Регулация при имотите.Права

05 Jun 2020

Какви са правата ни и задълженията досежно притежаван имот, от който по регулация на времето са отнели ...

Повече >