Online адвокат

Публикации

Спогодбата и неравноправна клауза в основния договор.

16 Sep 2021

Съгласно правната доктрина спогодбата е двустранен възмезден договор, с който страните прекратяват ...

Повече >

Защита от наказание в училище

08 Sep 2021

Макар и да не е често срещана практика и да не е популярно сред обществото, наказанието налагано на учениците ...

Повече >

Времевия диапазон на правото на изкупуване на идеална част от съсобствен имот, продадена с предварителен договор?

18 Jul 2021

Правото на изкупуване се поражда при наличието следните предпоставки: 1. да е налице обикновена дялова ...

Повече >

Изменение на трудовото правоотношение. Форма. Ползване на платения отпуск. 

24 May 2021

По време на съществуване на трудовото правоотношение могат да настъпят промени, чиито последици дават ...

Повече >

Изисквания на работодателя за образование не са основание за уволнение

31 Mar 2021

Основанието по чл.328, ал.1, т.6 от Кодекса на труда, за прекратяване на трудовия договор представлява нов ...

Повече >

Правен режим на биткойна

19 Mar 2021

През последните години по света и у нас голяма популярност придоби така наречената криптовалута „ ...

Повече >

Възмездяване на наследника със запазена част.

17 Feb 2021

В правната теория и съдебната практика, няма спор, че с думата имоти в чл. 31 от Закона за наследството  „За ...

Повече >

Относно упражняването на родителските права след развода

25 Jan 2021

Съгласно семейния кодекс при развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и ...

Повече >

Иск за бащинство – специфики

03 Jan 2021

Дългогодишна фактическа раздяла между съпрузи, но без официален развод – ситуация, която често в практиката ...

Повече >

Лекарска грешка в случай на КОВИД -19

01 Jan 2021

Когато става дума за медицинска дейност най-важното е, че тя е регулирана професионална дейност и ...

Повече >