Online адвокат

Пострадал сте при ПТП

Във връзка с променения начин на живот и най-вече възможността, по – скоро увеличената такава, за по-бързо придвижване поставя редица въпроси свързани с реализацията и упражняването нашите права и законни интереси на тази плоскост. Как пострадалите при ПТП могат да получат обезщетение по застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите е въпрос, на който много хора търсят отговора. Непосредствено след претърпяна злополука, пострадалият има нужда да бъде насочен правилно към предявяване на претенция за обезщетение.

Войната по пътищата, причинените щети, наранявания и смърт нанасят огромни загуби на отделния човек, на семействата, на обществото като цяло. Всеки участник в пътнотранспортно произшествие, може да загуби за части от секундата живот, здраве, средства, време, бъдещи планове. Необходими са по голяма етика, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на нарушенията и грешките, които водят до увреждане на човешкото тяло.

Най-голям брой пътнотранспортни произшествия са регистрирани поради превишена и несъобразена скорост. Следват неправилните маневри и внезапна промяна на посоката на движение; неправилното изпреварване и навлизането в лентата за насрещно движение, неспазване на дистанция.

Когато обаче все пак настъпи пътнотранспортно произшествие, пострадалите имат права, които може, а и трябва да упражняват. Всички пострадали, както и техните наследници имат права в наказателния процес. Когато има причинена телесна повреда или причинена смърт, се образува досъдебно производство и пострадалите имат право да бъдат уведомени за правата си, да получат защита и сигурност, както за себе си, така и за своите близки, да бъдат своевременно информирани за хода на наказателното производство, да имат повереник адвокат с доказан опит в областта.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛ В ПТП е сумата, изплащана при претърпени болки и страдания, както и при претърпени имуществени вреди, изразяващи се например в разходи за лечение, за лекарства или за рехабилитация. Право на такова обезщетение има всяко лице, което е претърпяло вреди, в следствие на ПТП ( в това число и наследниците на починало лице), с изключение на виновния водач.

Обезщетението на пострадали в следствие на ПТП се изплаща от застрахователната компания на виновния водач: по застраховка „Гражданска отговорност“, когато е налице валидно сключен застрахователен договор или от „Гаранционен фонд“ , когато виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз или в случай на неизвестен извършител. В случай на ПТП, причинено от чуждестранно лице, със сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при чуждестранен застраховател (т.н. зелена карта); или в случай на ПТП настъпило на територията на друга държава, в което има пострадал български гражданин, обезщетение се изплаща от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.

Дейността на адвокатска кантора „Тинчев“ защитава ефективно интересите на хората, пострадали в следствие на настъпило пътнотранспортно произшествие, като не се ограничаваме само със спогодба със застрахователя, което е само една част от задължителните усилия. При необходимост, освен получената сума по спогодбата се завежда и гражданско дело, за да се получи максимално обезщетение.