Online адвокат

Защита в наказателното производство

Kантора „Тинчев“  е тясно специализирана в областта на наказателното право и процес, чрез осъществяване на качествена защита и съдействие пред наказателния съд, Прокуратура и органите на досъдебното производство, а именно:

  • Съдействие и защита при пъвоначалното задържане от органите на досъдебното производство;

  • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване.

  • Споразумения за решаване на наказателни дела в досъдебна и съдебна фаза.

  • Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;

  • Защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против съсобствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.;

  • Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред.

  • Специфична особенност е, че кантората има изключително богат опит в процесуално представителство и защита на служещите по специалните закони ЗМВР, ЗОВСРБ, ДАНС, НСО и др. пред органите на Полиция /вкл. военна/, Прокуратура /специализирана и военна/ и Военния съд.

  • Качествени действия в посоката на реабилитацията, условното пресрочно освобождаване и екзекватурата на нашите сънародници.