Online адвокат

Защита против монополисти

Адвокатска кантора "Тинчев", предоставя консултации и адвокатска защита в пълен обем в областта на дължимите/недължимите/ от Ваша страна суми по сметки /фактури/ от т.нар. МОНОПОЛИСТИ – ТОПЛОФИКАЦИЯ, ЧЕЗ – ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, СОФИЙСКА ВОДА И МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ,  съгласно разпоредбите на действащото национално законодателство и международните договори по които Република България е страна. 

Основните насоки са в дейността на кантората са:

  • разясняване на правата и условията на гражданите в зависимост от предоставените възможности по нормативна уредба и конкретния случай;
  • даване препоръки относно реда, процедурите и необходимите документи за решаване на възникналите проблеми по най – безполезния и ефективен начин;
  • подготвяне и предоставяне на необходимата адвокатска защита в съответните производства, като извършват следните дейности:
  • изготвяне и подаване на запитвания до съответния МОНОПОЛИСТ по повод подадени заявления и документи;
  • водене на необходимата кореспонденция с органите на МОНОПОЛИСТА в случаите на неизпълнение на задължения от тяхна страна;
  • предоставяне на необходимата правна защита на правата и законните интереси на клиентите на кантората при изготвяне на ЖАЛБИ И ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА срещу МОНОПОЛИСТИТЕ;
  • водене на съдебни производства за погасяване по давност задължения срешу Топлофикация;
  • АкТ&П осигурява необходимото съдействие на гражданите за защита на техните права и имуществени интереси пред съдия изпълнителите в случаите на образувани изпълнителни дела от МОНОПОЛИСТИТЕ.