Online адвокат

Наследствено право

Кантората през последните години натрупа изключително голям опит в областта на наследственото право и наследяването, достигайки до възможността качествено да:

  • определя наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя с оглед зашитата на правата и законните интереси на клиентите;
  • активно участие в процедурата по приемане и отказ от наследство;
  • изготвяне на завещание; процесуално представителство в съдебни производства за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона в случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
  • организиране и водене на цялостното производство - извънсъдебно и съдебно по делба на наследствено имущество и имоти.