Online адвокат

Домашно насилие

В немалко случаи влошените отношения между партньорите са съпътствани от физическо, психическо и дори сексуално насилие, а мнозина от жертвите на насилие не са запознати с широките възможности за защита, които предлага Закона за защита от домашното насилие, като със промените в него са въведени и новите форми на емоционално и икономическо насилие.
Често насилието се извършва в присъствието на деца, което силно ги травмира. Трябва се знае, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. В същото време защита от насилие може да се търси не само срещу съпруг или партньор, с когото живеете на съпружески начала, но и срещу широк кръг роднини. Доказването на случаите на домашно насилие е улеснено и насилникът може да бъде осъден дори при липсата на свидетели-очевидци. За съжаление, това понякога се използва от мними жертви на насилие, които завеждат дела, преследвайки други цели. В такъв случай, предлагаме защита на ответниците по делата.
АкТ е специализирана в предоставянето на юридическа помощ в областта на домашното насилие. При спазване на принципите за пълна конфиденциалност и защита интересите на клиентите, ние Ви предлагаме:

  • Правни консултации;
  • Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие;
  • Процесуално представителство пред Съда и Прокуратурата.