Online адвокат

Авиационно право и обезщетения

Канторите на адвокат Тинчев притежават богат натрупан опит в областта на международното и европейското законодателство свързано с въздухоплаването и неговото всестранно осигуряване.

  • Канторите предоставя услуги свързани с консултирането на големи и малки авиационни компании и летищни оператори в по широк спектър от правни въпроси, отнасящи се до лизинг на самолети, прилагане на международни авиационни конвенции и международно транспортно право, както и използването на безпилотните летателни апарати /БЛА/.
  • Наличния опит и рутина в областта на въздухоплаването ни позволяват доста успешно да защитаваме правата на пътниците във връзка с дължимите им от авиационните оператори обезщетения, съгласно действащото национално и международно законодателство за закъсненията, отмяната на полети и недопускане до борда на въздухоплавателните средства.
  • Европейския законодател е определил паричко компенсиране в размери от  €250 до €600, което се дължи на пътуващия независимо от  последващите  действия на авиационния превозвач – предоставяне на заместващ полет, безплатна храна и напитки, дори и безплатен хотел.
  • По своята същност посоченото право на Еврово обезщетение е определено в зависимост от фактори, свързани с определение действия или бездействия от страна на авиационния превозвач – възможността за елиминиране на проблема и обстоятелствата свързани с посочения проблем. Съгласно европейското законодателство не следва да се изплаща обезщетение при стачки, лошо време, неотстраними технически причини, довели до авария на въздухоплавателното средство  или терористични актове.
  • За реализация на Вашите права за получаване на дължимите Ви обезщетения натиснете тук..