Online адвокат

Договорно право 

Адвокатска кантора Тинчев /АкТ/ предлага комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори, изразяващо се в: 

  • предоставяне на квалифицирана правна защита и съдействие, чрез консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот;
  • изготвяне на драфт на контракта и съгласуване с клиента;
  • обръщане на особенно внимание при отразяване на спецификата на предмета, цената и срокът на договора; 
  • финализиране на конкретния договор, в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.;
  • съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива;
  • представителство пред съда за защита правата и законните интереси на клиентите на АкТ относно извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения.