Online адвокат

Изпълнителни дела - ЧСИ

Стъпвайки на база натрупания богат опит във финала на спорните правоотношения - изпълнителните производства и целта на всеки, което има вземане против други лица, е по-максимално бърз начин да получи своите пари,  адвокатска кантора "Тинчев" /АКТ/ осигурява:

  • защита на гражданите при дела пред частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ образувани от банки, небанкови кредитни компании, дружества като Топлофикация, В и К, Електроснабдяване и др.
  • процесуално представителсвто пред ЧСИ, в случаите когато клиентите са взискатели;

Ролята на АкТ в този случаи е в навременното и компетентно:

  • изготвяне на документите по изпълнителното дело;
  • образуване и прекратяване, спиране; 
  • отправянето на искания до ЧСИ за извършването на различни действия; 
  • изготвяне на справки, налагането на запори, възбрани и т.н.