Online адвокат

Уволнение и възстановяване на работа. Oбезщетения.

Адвокатска кантора "Тинчев" /АкТ/ е тясно специализира в областта на трудовото законодателството  и законодателството в сферата на службните правоотношения / ЗДсл. и др./.

Възможностите за предоставяне на услуги се проявяват в:

  • изготвяне на всички документи свързани със наемането на работната сила – трудови договори, заповеди за прекратяване на правоотношението, допълнителни  споразумения, предизвестия и др.
  • осигуряване на необходимата помощ и правно обезпечаване на правата и законните интереси на тези от Вас, които търпят налагане на наказания, дисциплинарни уволнения и прекратяване на правоотношението;.
  • уволнение и възстановяване на работа по Закона за държавния служител, ЗОВСРБ, ЗМВР и др., и свързаните с тях обезщетения.
  • представителство в областта на възникването, съществуването и прекратяването на служебните правоотношения при уволнение по Закона за държавния служител, Закона за МВР, НСО, ДАНС и др. специални закони.
  • Адвокатска защита пред Съд при уволнение, за възстановяване на работа и получаване на дължимите обезщетения.
  • Адвокатска защита на работодателя при издадени наказателни постановления от Инспекцията по труда.