Online адвокат

Емиграционно право 

Адвокатска кантора'Тинчев", е специализирана в областта на Имиграционното право, което се проявява в:

  • правна помощ и съдействие при всички административни процедури за издаване на краткосрочни визи, разрешение за работа, студентски и бизнес визи, виза тип Д за дългосрочно пребиваване в Република България;
  • консултантска помощ при получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в Република България, удостоверения и карти за пребиваване; 
  • съдействие и представителство за получаване на българско гражданство
  • стартиране на бизнес на чужденци; 
  • регистрация на търговски дружества; 
  • изгодно закупуване на имоти и търговски предприятия; 
  • пълно комплексно обслужване и консултиране на бизнеса относно данъчни и митнически режими, наемане на служители, строителство, индустриална и интелектуална собственост, съдебни спорове и арбитраж; 
  • правна защита срещу нелоялна конкуренция.