Online адвокат

Адвокатска защита пред НОИ

Адвокатски кантори (АК) „ТИНЧЕВ и Партньори“, предоставят консултации в областта на ПЕНСИОНИРАНЕТО в т.ч. и „РАННО“ ПЕНСИОНИРАНЕ и получаването на различните ОБЕЗЩЕТЕНИЯ съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване на Република България и международните договори по които Република България е страна.

Във връзка с посоченото АК „ТИНЧЕВ и Партньори““ подготвят и предоставят необходимата адвокатска защита в съответните производства, като извършват следните дейности:

  • предоставяне на необходимато процесуално представителство и правна защита на правата и законните интереси на клиентите на кантората при изготвяне на ЖАЛБИ срещу разпореждания надлъжностните лица на НОИ и ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА с/у решения на ръководителя на ТП на НОИ или на др. компетентни институции за отпускане, преизчисление на пенсии /обезщетения/ или отказ за отпускането им.
  • защита при издадени наказателни постановления от Инспекцията по труда.