Online адвокат

Родителските права

10 Jul 2019

Това е един доста често срещан и наболял въпрос в днешно време. 
Въпросът за упражняване на родителските права може да възникне при:
-    Развод
-    Фактическа раздяла
-    Лишаването от родителски права на един или на двамата съпрузи.

Упражняване на родителските права след развод.
Уреждането на този въпрос може да се случи с предварително изготвено споразумение какви ще са личните отношения с детето, каква ще е издръжката и при кого ще живее то.
Ако това не се случи със споразумение, съдът след като изслуша двамата родители, разпита двама свидетели и прецени личните качества на всяка една от страните, определя при кой ще живее детето. Разбира се това, че съдът е взел решение в полза на единия съпруг не означава, че другият губи родителските си права. 

Упражняване на родителски права при фактическа раздяла.
В модерното общество все по – често срещано е раждането на дете в така нареченото „ съпружеско съжителство‘‘. Двойката, живяла съвместно без брак, след раздяла може да постигне съгласие относно местоживеенето на детето, както и по други въпроси, свързани с неговото благоприятно физическо и емоционално развитие – какви да са личните му отношения с двамата родители, кой да държи родителските права, режимът на посещенията и т.н. Освен това, родителите могат да поискат от районния съд по настоящ адрес на детето да утвърди споразумението, което са постигнали.
Ако това споразумение не бъде постигнато, районният съд определя кой ще се грижи да детето като вземе предвид всички предоставени доказателства за това при кой родител детето ще се чувства най-сигурно и щастливо, съдът се произнася кой да упражнява родителските права, при кого да живее детето и всички други въпроси, свързани с интересите на детето.

Лишаване от родителски права. 
Това се случва в особено тежки случай или когато един от двамата родители не се интересува от детето и не му дава необходимата издръжка. В тези случаи  когато няма друг родител или упражняването на родителските права от него не е в интерес на детето, съдът предприема мерки за закрила и го настанява извън семейството.